Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Hrušovany u Brna-součastnost
 
 
       
 
 
                                                                    Hrušovany u Brna - dnes...
 
 
                                                                                  Kostel  
 
          V Hrušovanech u Brna za celou dobu své existence  nebyl postaven kostel. V obcích, kde nebyl kostel, byly postaveny jednoduché dřevěné zvonice. Tak tomu bylo i v Hrušovanech, kde  měly zvon pověšený na dvou dubových sloupech se stříškou. V roce 1783 byla postavena zvonice zděná, připomínající stavby slohu renesančního, velmi podobná věži kostela v Unkovicích, kam byly až do roku 1630  hrušovanští přifařeni.  Za katolické protireformace byly Hrušovany převedeny do farnosti židlochovické.
Snaha postavit kostel se objevila celkem dvakrát a to až ve 20.století. Bohužel snaha to byla marná, až do roku 1997 kdy byla založena Nadace fondu na výstavbu kostela, později Nadační fond na výstavbu kostela. Jejím předsedou se stal pan Miroslav Rožnovský, hlavní organizátor při stavbě kostela.
Už v roce 1997 požehnal základní kámen kostela Svatý otec  Jan Pavel II.  Z pěti navržených projektů Brněnské biskupství vybralo návrh ing. arch. L.Vojtové z Brna. Vnitřní úpravu navrhl profesor arch. Jiljí Šindlar z Brna. Kostel je zasvěcen Panně Marii Královně. Jméno kostela bylo vybráno na návrh hrušovanského rodáka  P.Václava Slouka, který je sídelním kanovníkem brněnského biskupství a děkanem u sv.Jakuba v Brně.  Kříž zhotovil profesor Josef Zelinka ze Šitbořic a hrušovanským farníkům jej věnoval dlouholetý správce židlochovické farnosti děkan P. Josef Valoušek. Slavnostní svěcení a zavěšení nového zvonu proběhlo 18.srpna 2002 u příležitosti oslav 750 let první zmínky o obci.
Základní údaje o zvonu:
 Jméno zvonu: Panny Marie Královny
Průměr zvonu: 70,5 cm
Hmotnost zvonu: 225 kg
Ladění zvonu: D2
Výzdoba zvonu: autorkou je akademická sochařka Věra Kunčarová
Pod čepcem zvonu je nápis: „Královno nebes ochraňuj naše rodiny“
Boční plášť vyzdoben  reliéfem Panny Marie s Ježíškem
Protilehlá strana má nápis: „Od občanů Hrušovan u Brna k 750. výročí založení obce“.
Odlití nového zvonu provedla zvonařská firma Marie Tomáškové – Ditrichové
z Brodku u Přerova. Tato firma provedla i renovaci starého litinového zvonu ze zbořené zvonice. Tento je uložen v kostele.
 Stavba kostela začala v roce 2000 a byla ukončena v roce 2004 a slavnostně vysvěcena 21.srpna za účasti brněnského biskupa Vojtěcha  Cikrleho. Náklady na výstavbu si vyžádaly kolem 12 milionů korun.   Na tuto částku přispěli svými dary místní občané,  hrušovanská obec, stát i Jihomoravský kraj. Nový kostel Panny Marie Královny slouží nejen pro církevní, ale i pro účely kulturní.
 
               
             Rozestavěná stavba kostela                                         Kostel v roce 2006                                     Interiér kostela
 
 
 
 
                                                  Sběrný  dvůr
 
Velice potřebná pro obec Hrušovany u Brna byla výstavba Sběrného dvora odpadů. Je vybudován v severní části obce směrem do Vojkovic.              Plocha objektu je 1 909 m2 s roční kapacitou 360 tun. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti částkou                                  17.448.008 Kč a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životního prostředí 872 400 Kč.  Zhruba stejnou                          finanční částkou přispěje i obec. Sběrný dvůr staví firma Buildsteel s. r. o. Hustopeče. Stavba byla zahájena 30.července 2008 a slavnostně                          byl otevřen pro veřejnost 1.dubna 2009
 
                                                        
 Před výstavbou sběrného dvora                                        Výstavba sběrného dvora                                                 Vstup do  nově vybudovsběrného dvora    
 
 
 
                                                                             Východní čás obchvatu
    Po několikaletém úsilí se podařilo  obci v roce 2003 vybudovat východní část obchvatu obce. Východní část obchvatu  je napojen na silnici    do Ytongu za vesnicí. Protíná zemědělské pozemky  a za obcí se napojí na silnici do Židlochovic. Stavbu provedla akciová firma IMOS, Brno. Stavba  byla  předána v červenci 2003 (zahájena byla v prosinci 2002). Obchvat rovněž slouží jako protipovodňový val proti rozvodnění řeky Svratky. Cena stavby činila                   23 406 838 Kč. Firma Ytong (dnes Xella CZ) přispěla finanční částkou 5 000 000 Kč.
              
 
 
                
 Fotografie ze stavby východního obchvatu, na posledním snímku je hotová vozovka v pozadí je tzv. Vodárna s bytovými domy.
 
           
                                                                                Severní část obchvatu
  
  V Hrušovanech u Brna byly ukončeny práce na severní části obchvatu, který odkloní těžkou automobilovou dopravu mimo obec. Oficiální                     název stavby je „III/4119 Hrušovany u Brna“ a zadavatelem stavby byla Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Finanční  prostředky                            na stavbu byly získány z fondů Evropské unie - 75 milionů, Jihomoravský kraj přispěl částkou 6,5 milionů. Stejnou   částku přidala i obec                 Hrušovany u Brna, která zaplatila ještě 9 milionů za výkup pozemků. Obchvat staví společnost   D. I. S. spol. s. r. o. Křižíkova 2960 Brno.                         I když je severní obchvat v provozu  bude stavba  zkolaudována   ke konci roku 2009.
 Zároveň s touto stavbou bylo vybudováno na východním obchvatu dopravní napojení  Jízdárenská - Botex .Ta umožní svést nákladní dopravu                 do Botextu mimo obec.
          
 
            
 
               
 
 
          
 Z výstavby obchvatu
 
             
Dopravní napojení na obchvat Jízdárenská Botex                Dopravní napojení u nových domů za internátem
 
 
TOPlist
 Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek