Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Kronikářské zkušenosti
 
 
 
                              Kronikářské zkušenosti...
 
 
 
 
 
 
 
                                           
                                                                          Historie vedení a uložení kronik v obci Hrušovany u Brna 
 
        Obec Hrušovany u Brna během dlouhé doby neměla kronikáře, který by bezprostředně zaznamenával události v obci.  Mezi občany existovaly různé kronikářské záznamy, které se týkaly rodinného hospodářství nebo úzké rodiny.
        Velmi hodnotnou kroniku obce na vlastní náklad napsal a vydal Václav Kubíček, který v ní zachytil historii a změny obce Hrušovany u Brna od roku 1252 až do roku 1925. Od vydání této kroniky se nenašel žadný občan, který by měl zájem pokračovat v psaní kroniky.
        Až v roce 1956 byl požádán ing. Josef Jakubec místním národním výborem o sepsání kroniky za řadu desítek let. Sebraný materiál do roku 1960 roztřídil, zpracoval a napsal kroniku od roku 1925 až do roku 1960. Po různých neshodách s MNV se nakonec vzdal funkce kronikáře obce. Po deseti letech (v roce 1970), kdy obec za něj nemohla sehnat náhradu, byl opětovně ing. Josef Jakubec požádán o vedení kroniky. Tuto nábídku jmenovaný, už co by důchodce, přijal. Doplnil kroniku sepsáním událostí a změn v obci za uplynulých deset roků tj. 1960 až 1971 jako samostatnou část kroniky. Tato část však nebyla vedením MNV překontrolována podle tehdejších stavajících předpisů a proto nebyla uznána jako kronika obce, ale pouze jako záznamy do kroniky. Až teprve zápisy v kronice z roku 1972 a další, které autor zpracoval v ročním rozsahu, jsou uznány jako kronika. Vedením kroniky se jmenovaný věnoval až do roku 1983.
        Dalším vedením kroniky byla pověřena paní Jarmila Musilová, která kroniku vedla až do roku 1990. Po další desetileté odmlce se nenašel nikdo, kdo by ve vedení kroniky pokračoval. Zájem o práci kronikáře obce projevila paní Vlastimila Adamová. I ona musela prvních deset let, kdy se kronika nevedla, sepsat jako záznam do kroniky. Dále pokračuje sepisováním kroniky až do dnešních dnů.
 
 
Kronika / rok / počet sv.
Jméno kronikáře
Uložení kroniky - místo
1925 - 1960 / 1 svazek
ing. Josef Jakubec
Státní okr. archív Brno-venkov, Rajhrad
1960 - 1971 / záznam do kr.
ing. Josef Jakubec
Státní okr. archív Brno-venkov, Rajhrad
1972 - 1990 / 1 svazek
ing. J.Jakubec, J.Musilová
Státní okr. archív Brno-venkov, Rajhrad
1991 - 1999 / záznam do kr.
Vlastimila Adamová
Obecní úřad Hrušovany u Brna
2000
Vlastiímila Adamová
Obecní úřad Hrušovany u Brna
2001
Vlastiímila Adamová
Obecní úřad Hrušovany u Brna
2002
Vlastiímila Adamová
Obecní úřad Hrušovany u Brna
2003
Vlastiímila Adamová
Obecní úřad Hrušovany u Brna
 
        Kronika obce je vedena od roku 1991 na počítači a má i elektronickou podobu. 
 
 
                                         
                                                                               
 Vzniklo sdružení kronikářů
 
  V květnu 2009 vzniklo  v Pardubicích Sdružení kronikářů Čech, Moravy a Slezka a bylo zaregistrováno 27.11.2009. Úkolem sdružení je organizovat výměny zkušenostía pracovní semináře, zajistit spolupráci se Svazem měst a obcí a dalšími institucemi, zastupovat kronikáře 
v jednání o aktuálních otázkách, organizovat exkurze do muzeí, archivů, knihoven atd., setkání s historiky. 
 
 Pomoc
 
Pro začínající i dlouholeté kronikáře bylo v roce 2006 vydáno aktualizované vydání publikace Kroniky, které lze zdarma stáhnout z adresy:
 
 
 
TOPlist
 Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek